Noutati editoriale
1. Titlu: Orientarea in cariera a elevilor. Bune practici identificate in cadrul proiectului ACTIV 
 Autori: Drd. Alexandru-Stelian GULEI, Lector univ. dr. Florin FRUMOS

Autorii aplicatiilor: Margareta BUDURUTA, Coculiana ACAR, Aurora MIHAILA,
Alina BIOLAN, Ana BUTNARIUC, Garofta ZAHARIA, Mariana CIOBANASU,
Catalina Roxana ACRIȘ, Ioana ANTON, Lacramioara-Daniela BANDAC,
Ana-Nicoleta GRIGORE, Violeta-Mariana GRIGORICA, Daniel MIHALACHE,
Narcisa-Gabriela POPA, Camelia SANDU

Lucrarea Orientarea in cariera a elevilor - Bune practici identificate in cadrul proiectului ACTIV, dezvoltata in cadrul Asociaþiei Alternative Sociale, ofera un set de instrumente de dezvoltare personala si profesionala cu valoare deosebita pentru elevii de gimnaziu, pe care o recomand cu multa incredere.

2. Titlu: Piata fortei de munca din Romania, dupa 1990. Analiza statistica

Autor: Ciprian Chirila

Tinand cont de contextul politico-economic generat de trecerea Romaniei de la economia centralizata la cea de piata, se poate afirma ca abia la inceputul anilor 90, piata fortei de munca a renascut in Romania.

Liberalizarea pietei fortei de munca a avut un impact deosebit pe plan social, politic si economic, impact datorat, pe de o parte, numarului mare de indivizi care au fost afectati si, pe de alta parte, situatiilor noi cu care acestia au fost confruntati, ca de exemplu: somaj, salarii cu putere mica de cumparare sau chiar neplata la timp a salariilor etc.

In lucrarea de fata, s-au utilizat metode de analiza exploratorie pentru a caracteriza piata fortei de munca din Romania pe componente, respectiv: oferta de forta de munca, cererea de forta de munca, salariul, somajul.

3. Titlu: Cursul de schimb si impactul sau asupra relatiilor economice internationale
Autor: Carmen Toderascu

4. Titlu: Aplicarea cunoasterii in sistemele de fundamentare a deciziilor

Autor: Sabina-Cristiana Necula

Lucrarea prezinta aspecte teoretice si aplicative referitoare la utilizarea cunoaaterii in sistemele de fundamentare a deciziilor.
Obiectivul lucrarii consta in formalizarea partii nestructurate a modelelor decizionale organizaționale cu ajutorul tehnologiilor cunoașterii. Originea studiului provine din problemele existente in domeniu si care se cer a fi rezolvate prin cercetare.
Abordarea noastra a tinut cont de urmatoarele provocari: modelarea deciziilor este posibila prin mai multe abordari, dar nici una suficienta; din cauza dependenþei de context, deciziile sunt dificil de formalizat; informatia decizionala provine din surse de date eterogene din punct de vedere sintactic, structural si semantic.

5. Titlu: Contabilitate financiara intermediara. Teorie, Aplicatii si Teste grila
Autori coord.: Maria Grosu, autori: Ciprian Apostol, Ionela-Corina Chersan, Roxana-Manuela Dicu, Emilian Dumitrean, Ioan Dumitrean, Maria Grosu, Iustin Haliga, Maria-Carmen Huian, Daniela-Neonila Mardiros, Constantin Toma

Contabilitatea financiara intermediara vine sa intregeasca aria de cuprindere a contabilitatii generale, prin studierea celorlalte elemente de o importanta majora in sustinerea si desfasurarea activitatii unei entitati: activele imobilizate, capitalurile proprii si datoriile pe termen lung.
Cheltuielile si veniturile, ca elemente ce descriu performanta financiara, constituie subiect de studiu pentru ambele discipline, fiind afectate diferite tipuri de venituri si cheltuieli, in functie de operatiunile economice-financiare care intervin, la un moment dat, in viata unei entitati.
Contabilitatea este judecatorul drept al trecutului, ghidul necesar al prezentului si consilierul indispensabil al viitorului. (J. Fr. Schar)

Mai multe detalii: www.editurasedcomlibris.ro