Termeni si definitii

Sedcom > Termeni si definitii

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016 a Parlamentului European si Consiliului Uniunii Europene:

 1. a) „Date cu caracter personal”: desemneaza orice informatii (orice suita de caractere, semne, cifre sau litere) referitoare la o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „persoana interesata”). Este considerata a fi o „persoana fizica identificabila” o persoana fizica ce poate fi identificata, in mod direct sau indirect, in special prin referire la un identificator, precum un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la mai multe elemente specifice proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 2. b) „Operator”: desemneaza SEDCOM LIBRIS SA, care stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal
 3. c) „Responsabil de prelucrare”: SEDCOM LIBRIS SA;
 4. d) „Prelucrarea datelor cu caracter personal”: desemneaza orice operatiune sau orice ansamblu de operatiuni efectuate sau nu de catre Operator cu ajutorul unor procedee automatizate si aplicate datelor sau ansamblurilor de date cu caracter personal, precum culegerea, inregistrarea, organizarea, structurarea, pastrarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, comunicarea prin transmisie, difuzarea sau orice alta forma de punere la dispozitie, apropierea sau interconectarea, limitarea, stergerea sau distrugerea acestora;
 5. e) „Violarea datelor cu caracter personal”: desemneaza o violare a securitatii care atrage dupa sine, in mod accidental sau ilicit, distrugerea, pierderea, alterarea divulgarea neautorizata a datelor cu caracter personal transmise, pastrate sau prelucrate in alt mod, sau accesul neautorizat la respectivele date.

Principiile noastre in prelucrarea datelor cu caracter personal

SEDCOM LIBRIS SA si-a luat angajamentul sa respecte viata privata a persoanelor fizice, protectia datelor personale prelucrate, securitatea acestora si conformarea cu legislatia privind protectia datelor cu caracter personal si a vietii private.

In operatiunea de prelucrare a datelor personale, SEDCOM LIBRIS SA va respecta urmatoarele principii de bune practici:

 1. a) va prelucra datele cu caracter personal in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata;
 2. b) va colecta datele personale in scopuri determinate, explicite si legitime, nefiind permisa prelucrarea intr-un mod incompatibil acestor scopuri;
 3. c) se va asigura ca datele personale sunt corecte, actulizate, adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate;
 4. d) va pastra datele intr-o forma care sa permita identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate;
 5. e) garanteaza ca datele personale sunt prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a acestora, inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale, impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale.

Scopurile si temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

SEDCOM LIBRIS SA  prelucreaza date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:

Prelucrarea comenzilor si furnizarea produselor: pentru prelucrarea produselor achizitionate de clienti persoane fizice, precum informarea acestora cu privire la evolutia comenzii lansate; pentru livrarea produsele comandate. Pentru a va putea oferi si livra produsele si serviciile noastre este nevoie sa prelucram un minim de date cu caracter personal care va apartin.

Facturare si relatii cu clientii: pentru facturarea produselor; pentru a raspunde la orice intrebari sau preocupari pe care clientii le pot avea in legatura cu status-ul comenzii lansate sau a livrarii acesteia, cu produsele sau serviciile furnizate de societate, informarea utilizatorilor privind situatia contului personal.

Marketing: pentru promovarea produselor si serviciilor oferite, pentru mesaje de marketing, oferte, viitoare campanii, newsletter.

In scopul indeplinirii unor obligatii legale: pentru facturarea si raportarea catre autoritatile  competente conform legislatiei in vigoare,

Pentru imbunatatirea serviciilor oferite: pentru intelegerea modului de utilizare a serviciilor oferite, gestionarea volumului de vanzari si dezvoltarea si imbunatatirea serviciilor oferite.

SEDCOM LIBRIS SA prelucreaza date cu caracter personal in baza urmatoarelor:

Executarea sau incheierea unui contract: Acest lucru permite onorarea comenzilor lansate de clienti si emiterea facturilor catre acestia.

Interesele comerciale legitime: pentru prevenirea fraudei, mentinerea securitatii site-ului si imbunatatirea serviciilor furnizate, evaluarea produselor si serviciilor oferite, statistica.

Conformarea cu o cerinta legala imperativa: cerinte contabile si fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte.

Consimtamantul: pe care persoana vizata il va acorda atunci cand Sedcom Libris si Sedcom.ro nu se bazeaza pe alt temei legal. Consimtamantul poate fi retras in orice moment. Va vom solicita consimtamantul pentru acceptarea politicii de cookies, acceptarea termenilor si conditiilor, acordul de prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal pentru transmiterea catre dvs.  notificarilor si alertelor de marketing (newsletter, alerte, oferte, discount-uri).

Date cu caracter personal colectate

Sedcom.ro colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: nume/ prenume, adresa, numar de telefon, adresa email, adresa IP.

Sedcom.ro prelucreaza datele dvs. cu caracter personal atunci cand cumparati produsele in cazul in care acestea sunt existente pe site-ul nostru, cand va creati un cont de utilizator personal, cand va abonati la buletinele noastre informative, newsleter-uri sau doriti sa beneficiati de ofertele noastre, cand ne contactati pe diferite canale sau ne solicitati informatii in legatura cu produsele si/ sau serviciile noastre, cand vizitati sau navigati site-ul nostru.

www.sedcom.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. in conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva scopurilor aratate in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.sedcom.ro in scopul executarii contractului la distanta, pentru cercetare de piata. Totodata, avand la baza consimtamantul dvs. expres si liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing pentru transmiterea de newsletter-uri, anuntarea promotiilor lansate, acordarea de vouchere si discount-uri, notificarile urmand a fi transmise catre dvs. prin adresa de email pe care ne-ati furnizat-o.

Date cu caracter personal prelucrate

SEDCOM LIBRIS SA colecteaza urmatoarele date cu caracter personal: nume/ prenume, adresa, numar de telefon, adresa email.

SEDCOM LIBRIS prelucreaza datele dvs. cu caracter personal atunci cand:

– achizitionati produse si/sau beneficiati de servicii oferite de noi, respectiv incheiati un contract , achizitionati produse.

– va abonati la buletinele noastre informative, newsleter-uri sau doriti sa beneficiati de ofertele noastre,

– ne contactati si ne solicitati informatii in legatura cu produsele si/ sau serviciile noastre,

– ne solicitati o oferta personalizata de servicii si/ sau pachete de servicii,

– vizitati sau navigati site-ul nostru prin intermediul modulelor cookie.

www.sedccom.ro se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal furnizate de dvs. in conditii de securitate si pentru indeplinirea exclusiva scopurilor aratate in prezenta Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal. Datele dvs. cu caracter personal vor fi utilizate de www.sedccom.ro in scopul executarii contractului la distanta, pentru cercetare de piata si urmarirea si monitorizarea vanzarilor. Totodata, avand la baza consimtamantul dvs. expres si liber exprimat, folosim datele dvs. cu caracter personal in scopuri comerciale si de marketing pentru transmiterea de newsletter-uri, anuntarea promotiilor lansate, acordarea de vouchere si discount-uri, notificarile urmand a fi transmise catre dvs. prin adresa de email pe care ne-ati furnizat-o.

Datele minorilor: SEDCOM LIBRIS SA nu permite prelucrarea datelor cu caracter personal ale clientilor care nu au implinit varsta de 18 ani fara o informare corecta a reprezentantilor legali ai acestora asupra politicii de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal si fara obtinerea consimtamantului din partea reprezentantilor legali al minorilor in vederea prelucrarii si in alte scopuri decat cele care decurg din executarea contractelor incheiate.

Drepturile persoanelor vizate

In conformitate cu GDPR, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dvs. cu caracter personal pe care Sedcom Libris SA le prelucreaza prin Sedcom.ro:

 1. a) Dreptul de acces la datele prelucrate: aveti dreptul de a accesa datele dvs. cu caracter personal pe care noi le detinem. Furnizarea de informatii se face la cererea scrisa a titularului transmisa la adresa societatii din Iasi, Sos. Moara de Foc nr.4, judetul Iasi cod 700527, sau pe adresa de email online@sedcom.ro. In aceasta situatie este foarte posibil sa va solicitam o dovada a identitatii dvs.
 2. b) Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal: aveti dreptul de a rectifica datele dvs. daca acestea sunt incorente, inexacte sau incomplete.
 3. c) Dreptul de stergere a datelor cu caracter personal („Dreptul de a fi uitat”): in unele cazuri, aveti dreptul de a obtine stergerea sau distrugerea datelor dvs. Acesta nu este un drept absolut intrucat, uneori, conform legislatiei in vigoare, suntem obligati a pastra datele dvs. in baza unor cerinte legale sau juridice.
 4. d) Dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal: aveti dreptul sa solicitati restrictionarea procesarii datelor dvs. cu caracter personal. Acest drept presupune ca prelucrarea datelor dvs. este limitat, iar datele dvs. pot fi pastrate dar nu procesate sau utilizate.
 5. e) Dreptul la portabilitatea datelor: acest drept va permite sa mutati, copiati sau transferati datele prelucrate de noi catre un alt operator.
 6. f) Dreptul la opozitie: acest drept va permite sa va opuneti oricand asupra prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal atunci cand aceasta se bazeaza pe un interes legitim.
 7. g) Dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. in scop de marketing direct: aveti dreptul sa va dezabonati sau sa renuntati la marketingul direct efectuat de noi in orice moment printr-o solicitare exporesa in acest sens.
 8. h) Dreptul de a va retrage consimtamantul: aveti dreptul de a va retrage consimtamantul in orice moment in ceea ce priveste prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal atunci cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamant. Retragerea consimtamantului nu opereaza retroactiv.
 9. i) Dreptul de a formula plangere la autoritatea competenta: ori de cate ori considerati ca drepturile dvs. cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal au fost incalcate, puteti formula plangere in fata ANSPDCP pentru a reclama practica respectiva.
 10. j) Dreptul de a dezactiva Cookies: aveti dreptul in orice moment sa dezactivati modulele cookies in atunci cand navigati pe site-ul nostru. Aceste module pot fi dezactivate usor prin modificarea setarilor din browser-ele de internet pe care le utilizati. Va tragem atentia ca dezactivarea unor dintre modulele de cookies poate genera o restrictionare in utlizarea anumitor parti si functii ale site-ului intrucat acestea au ca rol principal sa asigure functionalitatea maxima a site-ului. Pentru mai multe detalii, vizitati Politica de cookies a site-ului nostru.

Va puteti exercita oricare dintre aceste drepturi, printr-o cerere scrisa, transmisa catre SEDCOM LIBRIS SA la adresa din Iasi, Sos. Moara de Foc nr.4, judetul Iasi cod 700527, sau pe adresa de email online@sedcom.ro. . In aceasta situatie este foarte posibil sa solicitam o dovada a identitatii dvs.

Divulgarea datelor cu caracter personal

SEDCOM LIBRIS SA  va utiliza datele dvs. exclusiv in scopurile comunicate mai sus.

Datele dvs. cu caracter personal prelucrate de noi vor fi divulgate numai in anumite circumstante partenerilor cu care SEDCOM LIBRIS SA colaboreaza pentru executarea contractelor de servicii si/ sau pachete de servicii turistice incheiate cu dvs., mentionati dupa cum urmeaza:

 • furnizorului de suport tehnic si mentenanta website-ului nostru;
 • autoritatilor fiscale in scopul indeplinirii obligatiilor legale de raportare;
 • autoritatilor publice, numai in cazul in care acestea o solicita pentru derularea unui act administrativ/ fiscal/ de justitie;
 • furnizorul serviciilor de comunicari si transmitere corespondenta;
 • furnizorul serviciilor de telefonie mobila care ne ajuta sa fim in permanenta conectati;
 • furnizorul programului de evidenta contabila care ne asigura servicii de stocare a datelor pe servere externe.

Va atragem atentia asupra faptului ca, in cazul efectuarii platilor prin intermediul POS-ului  din librariile noastre, trebuie sa consultati politicile privind protectia datelor cu caracter personal ale unitatii bancare, SEDCOM LIBRIS SA neasumandu-si responsabilitatea cu privire la informatiile transmise de dvs. sau colectate de catre aceste terte parti.

 

Perioada de stocare

SEDCOM LIBRIS SA poate pastra datele prelucrate pentru diferite perioade de timp, apreciate ca fiind rezonabile, in conformitate cu scopurile indicate anterior. Pastram datele dvs. numai pentru perioada necesara pentru atingerea scopului pentru care detinem datele, pentru a satisface nevoile dvs. sau pentru a ne indeplini obligatiile impuse de lege.

Pentru a sti cat timp pot fi pastrate datele dvs., folosim urmatoarele criterii:

 1. Atunci cand achizitionati produse si servicii, pastram datele dvs. personale pe durata relatiei noastre contractuale;
 2. In cazul in care participati la o oferta promotionala, pastram datele dvs. personale pe durata ofertei promotionale;
 3. In cazul in care ne contactati pentru o intrebare, pastram datele dvs. personale pe durata necesara procesarii intrebarilor dvs., in conditiile in care v-ati exprimat consimtamantul in acest sens;
 4. In cazul in care v-ati oferit consimtamantul pentru marketing, pastram datele dvs. personale pana cand va dezabonati sau solicitati stergerea acestora;
 5. In cazul in care modulele cookie sunt stocate pe computer, le pastram atata timp cat este necesar pentru ca acestea sa isi atinga scopurile (de exemplu, pe durata unei sesiuni pentru cookie-urile pentru ID-uri de sesiune) si pentru o perioada definita in conformitate cu reglementarile si indrumarile locale.

Securitatea prelucrarii

SEDCOM LIBRIS SA a adoptat masuri tehnice si organizatorice de prelucrare a datelor, actualizate in conformitate cu cerintele GDPR, cu scopul de a proteja si anonimiza datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror actiuni de acces neautorizat, utilizare necorespunzatoare sau divulgare, modificare neautorizata, distrugere sau pierdere accidentala. Toti angajatii si colaboratorii SEDCOM LIBRIS, precum si orice terte parti care actioneaza in numele si pe seama SEDCOM LIBRIS SA  sunt obligati sa respecte confidentialitatea informatiilor dumneavoastra si