Organizatia Patronala Agora

Sedcom > Grupul de firme Sedcom > Organizatia Patronala Agora

AVEM STANDARDE INALTE SI NE MANDRIM CU TOT CE FACEM

Adresa:
Sos. Moara de Foc nr. 4
cod 700527, Iasi

Telefon:
0232 252 378

Fax:
0232 252 378

E-mail:
patronatulagora@yahoo.com

Organizatia Patronala „AGORA” a Societatilor pentru Difuzarea Tipariturilor si a altor Bunuri Culturale din Romania este persoana juridica nonprofit, nonguvernamentala, care are drept scop reprezentarea intereselor agentilor economici din ramura profesionala: „difuzarea tipariturilor si a altor bunuri culturale„.

Organizatia Patronala functioneaza in scopul realizarii urmatoarelor obiective principale: desfasurarea unui larg schimb de informatii vizand dezvoltarea relatiilor de colaborare si conlucrare intre membri, adoptarea unor noi metodologii de reproiectare a sistemului de management al agentilor economici din ramura „difuzare tiparituri si alte bunuri culturale” (structura organizatorica, sistemul informational, procesele decizionale, metodele si tehnicile de management si marketing cultural), cunoasterea principalelor tendinte in managementul mondial de profil etc.

Relevarea modalitatilor de baza prin care poate fi evaluata eficienta sistemului de management si marketing cultural a societatii comerciale si regiei autonome, atat cuantificabila, cat si necuantificabila, in conditiile economiei de piata; efectuarea, prin efort financiar comun a unor studii de marketing pe piata interna si externa a tipariturilor si a altor bunuri culturale; dezvoltarea unor politici comerciale specifice pe terte piete; diversificarea si optimizarea reclamei comerciale, combaterea fenomenelor de concurenta neloiala si a tendintelor de monopol; organizarea periodica a unor activitati comune, destinate, pe de o parte, sporirii eficientei economice a membrilor Organizatiei Patronale, pe de alta parte, cresterii contributiei unitatilor de difuzare a tipariturilor si altor bunuri culturale la imbunatatirea climatului spiritual al tarii:

saloane de carte si alte bunuri culturale cu vanzare, targuri de carte, simpozioane de profil cu participare internationala, intalniri de lucru cu agenti economici, creatori si alti factori, implicati in procesul realizarii tipariturilor si celorlalte bunuri culturale; realizarea, prin contributie financiara comuna, a unor videoclipuri si a altor materiale publicitare destinate informarii cumparatorilor, cultivarii interesului acestora pentru produsele culturale oferite de membrii Organizatiei; asigurarea unei prezente active in presa si in celelalte mijloace de informare in masa; dezvoltarea dialogului cu sindicatele, constituirea, in acest scop, a unei comisii mixte patronat – sindicate, precum si sprijinirea sau, dupa caz, reprezentarea membrilor in cadrul unor eventuale negocieri cu sindicatele la nivel de ramura sau in plan teritorial; apararea intereselor cu caracter comun ale membrilor in fata organelor de stat, inclusiv a Guvernului; colaborarea cu alte organizatii similare din tara sau strainatate.